Phó tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn thăm và làm việc với Trung tâm

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, sau khi nhận phân công nhiệm vụ trực tiếp phụ trách Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn đã cùng đoàn cán bộ gồm đại diện các Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Chính sách và pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đến thăm và có buổi làm việc với Trung tâm.

Tại buổi làm việc Phó Tổng cục trưởng Vũ Trường Sơn đã lắng nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao và những hoạt động củaTrung tâm do Giám đốc Trung tâm Dương Quốc Lương trình bày. Phó Tổng cục trưởng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc mà Trung tâm đã và đang gặp phải, tham khảo ý kiến của các Vụ, Cục tham mưu và có những ý kiến chỉ đạo sâu sát ngay tại hội nghị đối với những vấn đề có thể xử lý ngay.

Đối với những khó khăn liên quan đến những sự chưa hợp lýtrong chế độ, chính sách hiện hành, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm làmvăn bản nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đó và kiến nghị của Trung tâm để gửi lên Tổng cục. Tổng cục sẽ rà soát, tổng hợp, tập hợp thành những kiến nghị chung để gửi lên Bộ TNMT và gửi đến các cơ quan quản lý cần thiết. Buổi làm việc đã đem lại những sự động viên,khích lệ rõ rệt cho toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm tham gia buổi làm việc.