SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển có 4 phòng ban chức năng, 4 đơn vị sản xuất trực thuộc, 2 trạm trạm định vị vệ tinh DGPS và 01 tàu đo đạc biển.

Ban Giám Đốc hiện nay gồm: 01 Giám Đốc và 02 Phó Giám Đốc

04 Phòng chức năng bao gồm:

  • Văn phòng
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Phòng Kỹ thuật – Công nghệ
  • Phòng Quản lý khai thác dịch vụ.

04 Đơn vị sản xuất trực thuộc gồm:

  • Đoàn Đo đạc biển miền Bắc
  • Đoàn đo đạc biển miền Nam
  • Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ
  • Trung tâm Xử lý số liệu và Biên tập bản đồ

2 Trạm Định vị vệ tinh DGPS gồm:

Trạm định vị Đồ Sơn (Quản lý bởi Đoàn Đo đạc biển miền Bắc) 

  •    Địa chỉ: Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Trạm định vị Vũng Tàu (Quản lý bởi Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ) 

  •    Địa chỉ: 126A, đường Đô Lương, Phường 11, thành phố Vũng Tàu

01 tàu đo đạc biển

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *