GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 1998 theo Quyết định số 502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển với đội ngũ cán bộ kỹ thuật dầy kinh nghiệm và máy móc thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến đã và đang cung cấp các dịch vụ đo đạc, biên vẽ bản đồ biển và đất liền cũng như các dịch vụ khảo sát, định vị, dẫn đường chính xác cao cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Sau 25 năm hình thành và phát triển, hiện nay, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển đã phát triển mạnh mẽ, đã đạt được nhiều thành tựu và được khách hàng trong và ngoài nước tin cậy, ủng hộ.

 1  Tên giao dịch quốc tế  CENTER FOR SEA SURVEY AND MAPPING (SEAMAP) 

Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ Logo từ năm 2012

 2  Trụ sở chính  28 Đường Phạm Văn Đồng – Phường Dịch Vọng Hậu – Quận Cầu Giấy – Hà Nội  
Điện thoại:   (84) 024 37547194
Fax:              (84) 024 37547365 
Email:           Contact@seamap.com.vn 
Website:       http://www.seamap.com.vn 
 3  Người đại diện  Ông:            Dương Quốc Lương    
Chức vụ:     Giám đốc 
Email:         luongdq@seamap.com.vn 
Điện thoại:  (84) 0243 7549262 
Mobile No.  
 4 Chứng nhận tiêu chuẩn ISO ISO 9001:2015; ISO 45001-2018 được chứng nhận bởi G-Cert System Services ngày 30/10/2020
5 Thành viên của Hiệp hội các Nhà thầu Hàng hải Quốc tế IMCA Chứng nhận thành viên do Hiệp hội IMCA xét duyệt và cấp