LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

     TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ BIỂN được thành lập theo quyết định số 502/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và tổ chức lại Trung tâm Trắc địa – bản đồ biển thuộc Viện nghiên cứu Địa Chính, Trung tâm dịch vụ Trắc địa – bản đồ thuộc Công ty trắc địa – bản đồ số 1 (Hà Nội) và xí nghiệp số 304 thuộc Công ty Trắc địa – bản đồ số 3 (tại thành phố Hồ Chí Minh). Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 
     Năm 2002, Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập. Trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức của Bộ, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển được tổ chức lại, trực thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ theo quyết định số 44/QĐ-ĐĐBĐ ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ.
 
     Ngày 30 tháng 9 năm 2008, sau khi cơ cấu lại, Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển được chuyển về Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
     Với chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm cấp Tổng cục, ngày 1 tháng 11 năm 2022, Trung tâm được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Cục Đo đạc, Bản Đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam. Cục sẽ trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm. Theo đó, các hoạt động chính của Trung tâm sẽ bao gồm: Thực hiện điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; cung cấp các dịch vụ khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường trên biển.
    Sau 25 năm xây dựng và phát triển, hiện Trung tâm có đội ngũ nhân lực gồm 160 người có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ tốt. Trong đó có 18 Thạc sĩ, 96 Đại học và Cao đẳng, hàng chục chuyên gia được đào tạo chuyên sâu về ngành đo đạc và bản đồ tại các trường của các nước có nền khoa học, kỹ thuật phát triển như Liên Xô cũ, Nauy, Singapore, v.v. Năng lực về kỹ thuật, công nghệ đo đạc và bản đồ, định vị, dẫn đường, khảo sát trên biển của Trung tâm hiện đứng hàng đầu ở Việt Nam.
 
     Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính trị do Bộ, Tổng cục giao, Trung tâm còn mở rộng khai thác các hợp đồng cung cấp dịch vụ Trắc địa bản đồ cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài nguyên môi trường, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dầu khí trong và ngoài nước. Các sản phẩm về đo đạc và bản đồ, định vị, khảo sát biển của Trung tâm đã được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế tin tưởng và đánh giá tốt.
 
     Bộ máy tổ chức của Trung tâm hiện nay gồm: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc, 03 đơn vị trực thuộc và 4 phòng chức năng giúp việc, có trụ sở tại Hà Nội, Hải Phòng, Tp. HCM, TP. Vũng Tàu. 
Cuc