Gói Thầu Số 2 – Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường sắt đô thị SỐ 1 TP.HCM TUYẾN BẾN THÀNH – SUỐI TIÊN

Dự án Đầu Tư Xây Dựng Tuyến Đường Sắt Đô Thị số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyến Bến Thành – Suối Tiên Gói thầu số 2: Xây dựng (Trên cao và Depot) có tổng chiều dài là 17.2km từ điểm bắt đầu tại Ba Son (Km 2+360) đến điểm kết thúc tại Long Bình (Km 19+591.37) và khu vực Depot – Long Bình có diện tích: 209.127 m2. Phạm vi của gói thầu số 2 đi qua các Quận: 1, Bình Thạnh, 2, 9, Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh và một phần huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương. Điểm bắt đầu từ nhà máy đóng tàu Ba Son băng ngang qua đường Nguyễn Hữu Cảnh, dọc theo kênh Văn Thánh, vượt đường Điện Biên Phủ qua nhà hàng Tân Cảng, vượt sông Sài Gòn (cách 40m về phía thượng lưu của cầu Sài Gòn hiện hữu). Tiếp tục chạy dọc trong hành lang phía Bắc của Xa Lộ Hà Nội, qua sông Rạch Chiếc (phía bắc cầu Rạch Chiếc hiện hữu), tới Km 18 +322 tuyến băng ngang qua Xa Lộ Hà Nội về phía Nam v ào Ga Cuối Suối Tiên, sau đó tuyến rẽ phải đi vào khu vực Depot Long Bình-Quận 9-TPHCM.

Thông tin dự án:

Tên dự án:                    Khảo sát địa hình phục vụ Dự án Đầu Tư Xây Dựng Tuyến Đường Sắt Đô Thị số 1 Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyến Bến Thành – Suối Tiên Gói thầu số 2: Xây dựng (Trên cao và Depot)

Mã Số dự án:

Khách hàng:                Liên danh Sumitomo – Cienco 6

Thành phần Ks:           GPS Static, địa hình, thành lập lưới khống chế dọc tuyến, bản đồ…

Mục đích:                      Chi tiết thông tin tuyến khảo sát, phục vụ công tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị

Khu vực Ks:                  Khu v ực khảo sát thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

Thời gian Ks:                2012 – 2013

Số lượng Tàu Ks:

Thời gian BC:                Tháng 10 Năm 2013

Quản lý khảo sát:          Seamap

Khảo sát thực địa:         Seamap

Quản lý thực địa KH:

Giám sát KH:

Tốc độ tàu khảo sát

Hành lang khảo sát:      Có tổng chiều dài là 17.2km từ điểm bắt đầu tại Ba Son (Km 2+360) đến điểm kết thúc tại Long Bình (Km 19+591.37) và khu vực Depot – Long Bình có diện tích: 209.127 m2

Tỷ lệ bản đồ                  1:500 / 1:1000

Hệ tọa độ:                     VN2000 / 1050 45′ / 0.9999

Hê độ cao:                    Hòn Dấu – Hải Phòng (2008)

Thời gian:                     Hoàn thành trong tháng 10 năm 2013

Thiết bị sử dụng

Trimble GPS receiver, Total Station, Leveling, …