Đo đạc khảo sát phục vụ công trình biển

 

Seamap cung cấp các dịch vụ trắc địa và khảo sát hỗ trợ và phục vụ cho xây dựng các công trình biển như: Cảng biển, đào đắp và san lấp, công trình dầu khí, đánh giá địa hình khu vực, cáp ngầm… Các dịch vụ của Seamap bao gồm sử dụng công nghệ khảo sát hiện đại nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư có nhu cầu. Bên cạnh xây dựng chi tiết phương án, tư vấn quy trình và tối ưu hóa công việc khảo sát ngoài thực địa, Seamap còn đưa ra các giải pháp cụ thể giúp hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng theo hướng tối ưu chi phí đầu tư, thời gian dự án, an toàn trong thi công theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dịch vụ của Seamap kết hợp và bao gồm:

  • Khảo sát địa hình đáy biển bằng công nghệ đo sâu đa tia/ đơn tia
  • Khảo sát đánh giá tính chất mặt đáy biển, địa vật, chụp ảnh đáy biển bằng công nghệ thủy âm quét sườn (side scan sonar)
  • Khảo sát địa hình kết hợp địa vật lý, nổ địa chấn (subbottom profiler, pinger, boomer)
  • Khảo sát đo từ dò tìm địa vật kim loại với đa dạng kích thước sử dụng máy đo từ tính (Magnatometer/ Gradiometer)
  • Khảo sát kết hợp lấy mẫu đáy biển (chất đáy, ông phóng trọng lực…)
  • Quét đa tia một khu vực đáy biển, hoặc các cấu kiện ngầm sử dụng máy quét đa tia Sector scan
  • Kết hợp định vị ngầm, khảo sát đa tia, các công nghệ khảo sát trên ROV nhằm thực hiện yêu cầu khảo sát cho khách hàng
  • Cung cấp các dịch vụ khảo sát phục vụ công trình biển khác theo yêu cầu khách hàng…