Tư vấn, chuyển giao, đào tạo công nghệ

 

Bên cạnh cung cấp dịch vụ cho các dự án của đối tác và khách hàng, Seamap luôn luôn đi đầu trong phát triển công nghệ khảo sát. Từng là đơn vị đầu tiên cung cấp và ứng dụng định vị thủy âm cho các dịch vụ dầu khí tại Việt Nam đến nay Seamap đã trang bị các công nghệ khảo sát mới nhất và hiện đại nhất trong khu vực. Bên cạnh đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ, công nhân viên trong trung tâm, Seamap không ngừng nâng cấp các quy trình khảo sát, các tiêu chuẩn áp dụng nhằm đưa đến nhiều lợi ích về chất lượng sản phẩm phục vụ tối đa yêu cầu của khách hàng và đối tác.

Seamap tư vấn, chuyển giao, đào tạo công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Seamap thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo đạc, thành lập bản đồ biển, hải đảo và định vị, dẫn đường trên biển theo quy định của pháp luật.