Định vị thủy âm, ngầm (USBL, LBL)

 

Seamap bắt đầu ứng dụng công nghệ định vị thủy âm đường đáy cực ngắn (USBL) lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2008 cho các dịch vụ dầu khí của mình tại Vũng Tàu – Việt Nam. Sau hơn 10 năm phát triển dịch vụ bằng kinh nghiệm thực tế, sự tìm tòi, tài liệu kiến thức thu thập được qua nhiều lần cộng tác với đối tác nước ngoài, đến nay Seamap đã trang bị được các hệ thống định vị thủy âm, định vị ngầm tiên tiết nhất trên thế giới (Sonardyne Ranger 2 – Survey Option – Thế hệ 6 – 6G+), từng bước ứng dụng công tác định vị thủy âm đường đáy cực ngắn (USBL) cho các khu vực có độ sâu nông và trung bình, đường đáy dài (LBL) cho các khu vực có độ sâu lớn. Các mảng dịch vụ định vị ngầm của Seamap cung cấp bao gồm:

  • Định vị và dẫn đường cho ROV.
  • Định vị cho thiết bị cá khảo sát
  • Định vị cho việc xây dựng, lắp đặt và sửa chữa các công trình ngầm.
  • Định vị và dẫn đường cho thợ lặn khảo sát.
  • Định vị chính xác trong lắp đặt các cấu kiện ngầm, đường ống ngầm, rải cáp ngầm.