Định vị bề mặt và dẫn đường

 

Seamap có kinh nghiệm 20 năm trong các dịch vụ định vị trên biên, từ các công tác lập kế hoạch, thực hiện các dự án định vị, thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi. Seamap kết hợp các nguồn lực công nghệ từ các đối tác lâu năm trong và ngoài nước (như Fugro, Romona…) nhằm thực hiện các dự án phức tạp và cung cấp các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng. Các dịch vụ định vị, dẫn đường chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Định vị và dẫn đường cho giàn khoan.
  • Định vị và dẫn đường cho tàu cẩu thực hiện các công việc lắp đặt sửa chữa các công trình biển, rải ống, xích, cáp.
  • Định vị và dẫn đường cho việc lắp đặt và sửa chữa các tàu dầu.
  • Định vị và dẫn đường cho việc thả neo cho các phương tiện trên biển …
  • Xác định vị trí tọa độ của các điểm và các công trình trên trên biển.
  • Định vị và dẫn đường cho các công việc khảo sát địa chất, khảo sát VSP.
  • Các dịch vụ định vị dẫn đường khác theo yêu cầu riêng của khách hàng.