Định vị phục vụ thả chân đế – BKTNG – Thiên Ưng Field

Khu vực Thiên Ưng, ngoài khơi Vũng Tàu – Việt Nam, cách Vũng Tàu khoảng 360 km. Seamap tham gia thi công dự án cho khách hàng VIETSOVPETRO về việc cung cấp dịch vụ Định vị ngầm, định vị chính xác, xác định độ nghiêng chính xác khi lắp đặt chân đế cho chân đế (xây dựng giàn khoan trên biển). Đây là một trong nhiều công trình thả chân đế mà Seamap đã thực hiện trong thời gian dài tại các khu vực khai thác dầu khí tại Vũng Tàu – Việt Nam, dịch vụ định vị phục vụ cho tàu cẩu Trường Sa (tàu cẩu lớn nhất Việt Nam). Dịch vụ của Seamap đảm bảo độ chính xác tuyệt đối cho khách hàng, xác định chính xác mặt nghiêng đảm bảo công tác cắt ghép lắp đặt Block Topside một cách hoàn thiện và chính xác tuyệt đối.

Thông tin dự án:

Tên dự án:                    Định vị phục vụ thả chân đế BKTNG – Thiên Ưng Field

Mã Số dự án:                SM-VSP/ BKTNG082015

Khách hàng:                  VSP – VIETSOVPETRO

Thành phần Ks:           Starfix HP, Trimble DGPS, TSS SGBrown Gyrocompass , TMS managerment system, Định vị độ chính xác cao.

Mục đích:                     Xác định chính xác vị trí thả chân đế theo thiết kế, định vị và dẫn đường cho công tác thả, xác định độ nghiêng chân đế sau khi thả và độ lệch tâm cần thiết phục vụ cho công tác thi công tiếp theo.

Khu vực Ks:                 Thiên Ưng Field 360km – Vũng Tàu – Việt Nam

Thời gian Ks:                Năm 2015

Số lượng Tàu Ks:         ROV Vessel, Tàu Cẩu Trường Sa, 04 tàu dịch vụ thả neo: VUNG TAU 01; 02; 03; KOMULAN

Thời gian BC:                Năm 2015

Quản lý khảo sát:          Seamap

Khảo sát thực địa:         Seamap

Tốc độ tàu khảo sát

Hành lang khảo sát:

Tỷ lệ bản đồ

Hệ tọa độ:                     WGS84 / Center Median 106 deg / 0.9999

Hê độ cao:                    LAT – Lowest Astronomical Tide – Hải đồ

Thời gian:                     Hoàn thành trong năm 2015

Thiết bị sử dụng

Starfix HP, Trimble DMS, TSS SGBrown Gyrocompass, Navigation System, ….