Định vị phục vụ lắp đặt cấu kiện ngầm PLEM – Mỏ Bạch Hổ

Khu vực mỏ Bạch Hổ, ngoài khơi Vũng Tàu – Việt Nam. Seamap thực hiện dự án cho khách hàng VIETSOVPETRO về việc cung cấp dịch vụ Định vị ngầm, định vị chính xác, xác định độ nghiêng chính xác khi lắp đặt cấu kiện ngầm được triển khai lắp đặt dưới đáy biển. Bên cạnh định vị chính xác vị trí thả PLEM, Seamap giúp xác định khoảng cách đến các cấu kiện ngầm khác trong khu vực để đảm bảo đúng vị trí tương đối của PLEM với các cấu kiện đã được xây dựng từ trước.

Thông tin dự án:

Tên dự án:                   Cung cấp dịch vụ định vị và đo đạc độ chinh xác cao cho công tác SPOOL và PLEM

Mã Số dự án:                SM-VSP/ WHITE TIGER

Khách hàng:                  VSP – VIETSOVPETRO

Thành phần Ks:           Starfix HP, Trimble DGPS, TSS SGBrown Gyrocompass , TMS managerment system, Định vị độ chính xác cao, Subsea Gyro Compass OCtans 3000

Mục đích:                     Xác định chính xác vị trí thả chân đế theo thiết kế, định vị và dẫn đường cho công tác thả, xác định độ nghiêng PLEM, đo khoảng cách PLEM đến các công trình khác sau khi thả và xác định độ lệch tâm cần thiết phục vụ cho công tác thi công tiếp theo.

Khu vực Ks:                 Mỏ Bạch Hổ – Vũng Tàu – Việt Nam

Thời gian Ks:                Từ Năm 2010 – 2018

Số lượng Tàu Ks:         ROV Vessel, Tàu Cẩu Trường Sa, 02 tàu dịch vụ thả neo: VUNG TAU 01; 02;

Thời gian BC:                Từ Năm 2010 – 2018

Quản lý khảo sát:          Seamap

Khảo sát thực địa:         Seamap

Tốc độ tàu khảo sát

Hành lang khảo sát:

Tỷ lệ bản đồ

Hệ tọa độ:                     WGS84 / Center Median 106 deg / 0.9999

Hê độ cao:                    LAT – Lowest Astronomical Tide – Hải đồ

Thời gian:

Thiết bị sử dụng

Starfix HP, Trimble DMS, TSS SGBrown Gyrocompass, Navigation System, ….