Nhiệm vụ chuyên môn – năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai SEAMAP – Trung tâm trắc địa và bản đồ biển triển khai dự án “ Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang phục vụ nhiệm vụ quản lý biển của các Bộ, Ngành, Địa phương liên quan”. Đây là dự án thành phần tiếp theo Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” và cũng là dự án đầu tiên có đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 50.000 bằng máy đo sâu hồi âm đa tia EM 710s trên tàu Đo đạc biển 01, đồng thời sử dụng cải chính thủy triều bằng mô hình số thủy triều khu vực thay cho phương pháp nghiệm triều tại các trạm ven bờ truyền thống.

Dự án gồm 86 mảnh bản đồ với tổng diện tích biển, đảo là 66.041 km2. Năm 2017, Trung tâm hoàn thành đo vẽ 5 mảnh.

Năm 2018 mặc dù có những khó khăn, đặc biệt là do thời tiết, nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, SEAMAP đã hoàn thành đo vẽ được 6 mảnh bản đồ, theo đúng kế hoạch được Bộ và Tổng cục giao trong năm 2018.