Khảo sát mặt cắt ngang kênh rạch trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh

SEAMAP vừa triển khai thực hiện  dự án “Khảo sát mặt cắt ngang sông, kênh, rạch phục vụ Gói thầu tư vấn Số TV-09”: Tư vấn cập nhật và điều chỉnh quy hoạch hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh – Giai đoạn II. Vốn vay IBRD số 8460-VN/IDA, Tín dụng số 5568-VN, với tư cách nhà thầu phụ khảo sát địa hình, Chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà thầu Tư vấn chính là Liên danh Tư vấn gồm Sweco Danmark A/S (Đứng đầu liên danh) và Nihon Suido Conultants Co., Ltd (NSC).

Công việc khảo sát đã được triển khai từ cuối tháng 10/2018. Đến nay SEAMAP đã hoàn thành được hơn 10% khống lượng công việc. Dự kiến toàn bộ khối lượng khảo sát mặt cắt này sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2019.