THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
1. Tổ chức được chọn: Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia
Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02432121723
2. Chi tiết thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản:

Vào trang đấu giá