Thông báo đấu giá tài sản thanh lý

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông đấu giá tài sản thanh lý, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, địa chỉ: Số 28, Đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tài sản đấu giá: Các máy móc hỏng không còn khả năng sử dụng bán thanh lý
3. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)
Giá khởi điểm cho cả lô tài sản chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp (nếu có), tài sản đấu giá được giao tại nơi bảo quản. Người trúng đấu giá chịu chi phí thuê phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu giá và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.
7. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).
8. Thông tin chi tiết danh mục tài sản bán thanh lý và Kế hoạch đấu giá:
Tại trang thông tin điện từ về tài sản công:

vào trang thông tin