Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

  • Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển.
  • Tài sản đấu giá: Các máy móc hỏng không còn khả năng sử dụng bán thanh lý.
  • Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
  • Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 30/11/2022-02/12/2022, tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 0243.7547194, fax: 0243.7547365.
  • Chi tiết tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tại thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản: 
Vào trang đấu giá