Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao. Trên địa bàn Thành phố trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó có một số ca chưa xác định được nguồn lây. Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, Trung tâm yêu cầu Thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Trung tâm nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 19/07/2021 như sau:
1. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác của từng cá nhân trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch.

2. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và thường xuyên theo dõi các thông báo của Bộ Y tế và lịch trình di chuyển của các ca nhiễm COVID-19 đã được công bố để tự giác thực hiện ngay các biện pháp khai báo, cách ly, giãn cách phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Tuân thủ nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở; thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.
3. Tiếp tục thực hiện biện pháp kiểm tra (đo) thân nhiệt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và yêu cầu phải đeo khẩu trang đối với cán bộ, viên chức và người lao động tới làm việc tại cơ quan và nơi tập trung đông người; khai báo thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dung Ncovi, Bluezone khi ra ngoài.

4. Thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh; chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến và không quá số lượng cán bộ, viên chức và người lao động trên 01 phòng. Đối với các đơn vị phía Nam áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định tại chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường các cuộc họp, làm việc trực tuyến và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc trong quá trình làm việc; chủ động xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, hợp lý để đảm bảo tiến độ chất lượng các nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào kế hoạch phòng dịch theo các cấp độ chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

5. Thủ trưởng các phòng, các đơn vị chấp hành nghiêm về chế độ báo cáo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong đơn vị; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.
Trung tâm yêu cầu Thủ trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *