Đoàn Đo đạc biển miền Nam

Đoàn Đo đạc biển miền Nam là đơn vị trực thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thực hiện khảo sát, đo đạc, thành lập hệ thống bản đồ ven biển, biển và hải đảo; cung cấp dịch vụ khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ trên đất liền và trên biển, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiểm, thăm dò và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển và các dịch vụ trắc địa khác do Trung tâm giao hoặc ủy quyền.

Tên giao dịch quốc tế: Southern sea survey Division, viết tắt SSSD.

Liên hệ: Đoàn đo đạc biển Miền Nam – Southern sea survey division (SSSD)

Điện thoại:      (84) 028. 37404338
Fax:                 (84) 028. 54020472
Email:              sssd@seamap.com.vn
Địa chỉ:            Số 30, đường số 3, khu phố 4, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Lãnh đạo Đoàn:
1. Nguyễn Sơn Cường: Phó Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển kiêm điều hành Đoàn Đo đạc biển miền Nam
– Số điện thoại: 0903732859
– Email: soncuong@seamap.com.vn

  1. Trần Mạnh Hùng: Đoàn trưởng Đoàn Đo đạc biển miền Nam
    – Điện thoại liên hệ: 0908804569
    – Email: hungsssd@seamap.com.vn, tmhung3@monre.gov.vn