Đoàn Đo đạc biển miền Bắc

Đoàn Đo đạc biển miền Bắc là đơn vị sản xuất trực thuộc “Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam”. Có chức năng giúp giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thực hiện khảo sát, đo đạc, thành lập hệ thống bản đồ ven biển, biển và hải đảo, cung cấp dịch vụ khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ trên đất liền và trên biển, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, cứu họ, cứu nạn trên biển và các dịch vụ trắc địa khác do Trung tâm giao hoặc ủy quyền.

Tên giao dịch quốc tế của Đoàn: Northern Sea Survey Division, viết tắt NSSD.

Liên hệ:
Điện thoại:       (84) 024.37736304
Fax:                 (84) 024.37736303
Email:              nssdhn@seamap.com.vn
Địa chỉ:            Số 79, đườngNguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội.