Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ được thành lập ngày 11 tháng 6 năm 2003 theo quyết định số 277/QĐ-ĐĐBĐ của Cục Đo đạc và Bản đồ.Tiền thân của Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ là tổ định vị Dầu khí được thành lập năm 1999 bao gồm các cán bộ kỹ thuật chủ chốt của Trung tâm Trắc địa Bản đồ Biển, phần lớn trong số họ là những cán bộ kỹ thuật được đào tạo ở nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động đo đạc bản đồ. Hiện nay Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ là đơn vị sản xuất trực thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển (SEAMAP) có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được qui định theo Quyết định số 240/QĐ-TCBVHĐVN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và được Trung tâm giao nhiệm vụ làm đại diện cho SEAMAP tại Vũng Tàu.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản Đồ đến nay có trên 30 lao động, phần lớn là kỹ sư trắc địa còn trẻ nhưng đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực đo đạc bản đồ nói chung và đặc biệt là trong công tác định vị trên biển, cung cấp các dịch vụ định vị, trắc địa phục vụ cho dầu khí, có trình độ tiếng Anh, tiếng Nga đủ để làm việc trong môi trường Quốc tế.

Tên giao dịch quốc tế của Đoàn: Survey and Maping Services Division, viết tắt SMSD.

Liên hệ:           Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ – Survey and Maping Services Division (SMSD)
Điện thoại:       (84) 0254. 3522153
Fax:                 (84) 0254. 3621446
Email:               doandichvu@seamap.com.vn
Địa chỉ:            126A, đường Đô Lương, phường 11, Thành phố Vũng Tàu.