Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển ủng hộ giúp đỡ đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan hết sức phức tạp, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt tại các địa phương đang là tâm điểm của dịch bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn cơ sở Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và thể hiện tinh thần chung sức vì cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn cơ sở Thành viên Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển đã triển khai vận động mỗi cán bộ, viên chức và người lao động tham gia đóng góp, giúp đỡ những đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 một ngày lương.
Cũng trong giai đoạn dịch bùng phát này, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm đã nêu cao ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của Chính phủ, ngành y tế và của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh: Cán bộ, viên chức người lao động khối Văn phòng – Trung tâm thực hiện luân phiên làm việc tại cơ quan.


Ảnh: Cán bộ, viên chức người lao động Đoàn Dịch vụ trắc địa và Bản đồ thực hiện luân phiên làm việc.


Hình ảnh: Cán bộ, viên chức người lao động Đoàn Đo đạc biển miền Nam thực hiện luân phiên làm việc tại cơ quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *