Thủy chuẩn Leica Sprinter 150M

thông tin

Máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M

Máy thủy chuẩn điện tử Leica Sprinter 150M có khả năng đo và hiện số đọc độ cao trên mia và khoảng cách từ máy đến mia (độ chính xác khoảng cách hàng cm). Máy có khả năng lưu lại kết quả đo và xuất ra máy tính bằng cáp chuyên dụng kèm theo máy.

Sản phẩm được ứng dụng trong trắc địa, địa chính (dùng để dẫn truyền cao độ, xây dựng lưới độ cao…); Trong xây dựng (dùng để dẫn truyền cao độ điểm, quan trắc lún công trình, san lấp…)