Teledyle Odom SB echo sounder

Thông tin

 MÁY ĐO SÂU ĐƠN TIA MỘT TẦN SỐ TELEDYNE ODOM:

  • Khảo sát thủy đạc
  • Thi công nạo vét cảng, luồng hàng hải,..
  • Thiết kế và thi công công trình thủy.
Hạng mục Thông số
Tần số tùy chọn (mỗi tần số tương ứng với 1 loại đầu dò)

 

Tần số cao: 100 kHz đến 340 kHz
Tần số thấp: 24 kHz đến 50 kHz

Độ chính xác 1cm ± 0.1% độ sâu ( 200kHz)
10cm ± 0.1% độ sâu ( 33kHz)
Độ sâu đo được (tùy tần số đầu dò) 0.2 – 200 m đối với tần số 200 kHz
0.5 – 600 m đối với tần số 33 kHz
Độ phân giải 0.01m