Thông báo tuyển viên chức năm 2020

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển tuyển dụng viên chức năm 2020 với các điều kiện như Thông báo số: 239 TB-TĐBĐB đính kèm. Những người có nhu cầu và đủ điều kiện dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển theo như đã hướng dẫn trong Thông báo.
Thông Báo_293_TB_TĐBDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *