THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển.
2. Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá theo Quyết định số 3070/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2023 về việc thanh lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Giá khởi điểm: 364.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn).
4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 27/10/2023-31/10/2023, tại Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, số 28 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 0243.7547194, fax: 0243.7547365.
5. Chi tiết tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tại thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản:

Vào trang đấu giá