Khảo sát địa hình đáy biển

 

Seamap trang bị đầy đủ các hệ thống đo đạc thủy âm, hệ thống máy đo sâu đơn tia và đa tia cho công tác khảo sát thủy văn, địa hình đấy biển, thành lập bản đồ biển các loại tỷ lệ và 3D (3 chiều) ở mọi độ sâu. Khả năng khảo sát với độ chính xác cao về địa hình của chúng tôi có thể đáp ứng cả các công tác rải cáp ngầm, xây dựng công trình và san lấp mặt bằng, cầu cảng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thành lập bản đồ đáy biển bằng công nghệ đo sâu hồi âm Đơn tia và Đa tia các loại tỷ lệ và 3D.
  • Khảo sát thủy đạc phục vụ các công trình dạng tuyến, tuyến cáp ngầm, xích, tuyến ống.
  • Khảo sát bề mặt đáy biển kết hợp máy đo sâu hồi âm (đơn tia, đa tia) và thiết bị thủy âm quét sườn (Side Scan Sonar) đảm bảo độ chính xác tối ưu, xác định tính chất mặt đáy biển, địa vật mặt đáy biển.
  • Các dịch vụ khảo sát địa hình đáy biển khác theo yêu câu riêng của khách hàng.