Công ty CREOCEAN Pháp thăm và làm việc

Công ty CREOCEAN Pháp là một công ty tư vấn về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển. Công ty đang mở một chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam để mở rộng dịch vụ sang các nước Đông nam Á. Trong chuyến thăm và làm việc này tại Việt Nam, Công ty đã làm việc với Tổng cục Biển và Hải đảo VN. Đến với Trung tâm Trắc địa bản đồ biển, Công ty bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung tâm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn Quản lý tổng hợp biển ở VN.

Tới thăm và làm việc tại Trung tâm Trắc địa bản đồ biển gồm có: Ông Eric Dutrieux: Giám đốc phụ trách phát triển thị trường quốc tế, Cô Leslie Bissey: Đại diện của Creocean tại Đông Nam Á Phiên dịch

Thay mặt Trung tâm, Phó giám đốc Dương Quốc Lương cùng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế đã gặp gỡđoàn. Hai bên đã giới thiệu năng lực, chức năng nhiệm vụ và các lĩnh vực hoạtđộng của mình.
Hai bên đã thống nhất khả năng hợp tác trong các dự án tư vấn quản lý tổng hợp biển của Công ty Creocean tại Việt Nam và các nước khu vực. Theo đó SEAMAP sẽ cung cấp các dịch vụ về khảo sát và xây dựng bản đồ nền. Hai bên có thể trao đổi cán bộ để giúp SEAMAP tăng cường năng lực cán bộ trong lĩnh vực quản lý, phân tích dữ liệu .
Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục các bước tiếp theo trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam nhằm hiện thực hóa các đề xuất hợp tác đã nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *