Bộ TN&MT trao hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 4/6 Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Dương Trung Thành thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tiếp đoàn có đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nguồn: Trang tin BTN & MT