Đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018

   Nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và khẳng định thương hiệu của Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển (SEAMAP) trên thị trường trong và ngoài nước, Trung tâm luôn duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Kết hợp với mục tiêu chất lượng Trung tâm cam kết về môi trường làm việc an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động và những người xung quanh, kiểm soát các rủi ro về sức khỏe, an toàn nghề nghiệp và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.
 
   Tháng 10 năm 2023, Tổ chức chứng nhận G-Certi triển khai đánh giá giám sát định kỳ Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của Trung tâm. Tham gia đoàn đánh giá có các chuyên gia của G-Certi, chuyên gia tư vấn của công ty TNHH MSCS Việt Nam và Ban QHS, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Iso

Chuyên gia của G-Certi và chuyên gia tư vấn của công ty TNHH MSCS Việt Nam làm việc với Ban QHS của Trung tâm

   Trung tâm đã nhiều năm duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – An toàn theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018 của Trung tâm. Hệ thống quản lý bao gồm: 01 Sổ tay quản lý, 27 Quy trình và 08 Hướng dẫn luôn được duy trì và bắt buộc tuân thủ trong toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
 
   Trong quá trình đánh giá, các chuyên gia đã xem xét việc thực hiện những yêu cầu của tiêu chuẩn, các quy trình chuyên môn, quy trình hệ thống và hồ sơ liên quan đến việc áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018. Thông qua hoạt động đánh giá giám sát, các chuyên gia đã tư vấn, giải thích và làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tại Trung tâm.
 
   Chương trình đánh giá giám sát này được tiến hành nghiêm túc và hiệu quả. Tại cuộc họp kết thúc, Ông Nghiêm Quốc Hùng – Trưởng đoàn đánh giá đưa ra nhận xét: “Trung tâm đã duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý Chất lượng và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, cụ thể là Hệ thống quản lý được áp dụng tại Trung tâm và tất cả các bộ phận phòng ban, đơn vị trực thuộc của Trung tâm và áp dụng cho các hoạt động liên quan đến công tác quản lý và cung cấp dịch vụ trong toàn bộ Trung tâm”. Ông Hùng kết luận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 của Trung tâm đạt yêu cầu và tiếp tục duy trì cấp chứng nhận.

Iso

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Kết thúc chương trình, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Giám đốc, trưởng ban QHS của Trung tâm phát biểu cảm ơn Đoàn đánh giá với những ý kiến đóng góp giá trị thiết thực, giúp Trung tâm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý Chất lượng – An toàn được hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, trưởng ban QHS của Trung tâm bày tỏ mong muốn được tiếp tục hỗ trợ cũng như quyết tâm sẽ duy trì và nghiên cứu cải tiến, bổ sung các quy trình cho phù hợp với thực tế hoạt động và các chế độ chính sách mới ban hành.